English
 
A partir del 14 de abril del 2014:
Fuel:        USD 1.40 /KG. MIN USD 20.00
Security: USD 0.15 /KG. MIN USD 15.00